NASLOVNA   MAPA SAJTA
         
 
  LINKOVI     PANASONIC > TELEFONSKE CENTRALE
 
Panasonik
Ostalo
Montaza
Download
Linkovi
Reference
Kontakt
 

Panasonic:

- Telefonske Centrale

- Telefax Aparati

- Ži?ni Telefoni

- Dect Telefoni

- Audio Video

- Beauty Care

 
     
 
KX-NT700 prospekt engleskiPreuzeto: 1187 | tip: pdf | veli?ina: 364 kB
DT3xx prospekt engleskiPreuzeto: 1007 | tip: pdf | veli?ina: 316 kB
Katalog PBX 2009 2010 srpskiPreuzeto: 1594 | tip: pdf | veli?ina: 2 MB
TDE100_200 brochurePreuzeto: 983 | tip: pdf | veli?ina: 2 MB
TDA600_brochurePreuzeto: 5114 | tip: pdf | veli?ina: 1 MB
PBX Katalog 2007Preuzeto: 1226 | tip: pdf | veli?ina: 3 MB
PBX 2008 katalog srpskiPreuzeto: 2547 | tip: pdf | veli?ina: 3 MB
KX-TES_TEM824 prospektPreuzeto: 1590 | tip: pdf | veli?ina: 740 kB
KX-TDA100_200 prospektPreuzeto: 1505 | tip: pdf | veli?ina: 2 MB
KX-TDA15_30 prospektPreuzeto: 1045 | tip: pdf | veli?ina: 1 MB
Katalog PBX 2008_2009Preuzeto: 993 | tip: pdf | veli?ina: 3 MB
Information_IP-PT srpPreuzeto: 1598 | tip: pdf | veli?ina: 582 kB

  

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Panasonic KX-TDA100D

 

Sistem ima ukupno sedam (7) slotova za proširenje, šest (6) se koristi
za ulazne priklju?ke ili lokalne priklju?ke a sedmi (7.) slot se koristi za
opcione kartice. Noviteti u odnosu na telefonsku centralu KX-TDA100CE su:

 • Integrisano napajanje (dolazi u kabinetu)
 • Jedan slot više u odnosu na KX-TDA100CE
 • Na MPR kartici dolaze 4 digitalna lokala ( 4 DPT + 4 D-XDP )
 • Kartice za analogne lokale su nove i imaju kapacitet od 16 ili 24 lokala

Lokali na centrali KX-TDA100D Panasonic

 • lokali: 128
 • SLT (obi?ni) telefoni: 128
 • sistemski telefoni: 104
 • IP telefoni: 112

Spoljne linije na centrali KX-TDA100D Panasonic

 • maksimalan broj priklju?aka: 176
 • analogne linije: 96
 • E/M: 4
 • E1: 4
 • BRI (ISDN2): 56
 • PRI (ISDN30): 4
 • IP-GW kartica/kanal: 64

DECT na centrali KX-TDA100D Panasonic

 • bazna stanica CS 2-4ch: 26
 • bazna stanica CS 8ch: 13

 

Na po?etak

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Panasonic KX-TDE100

 

 

digitalna IP centrala, osnovno ku?ište bez napajanja,
max 256 lokala/128 ulaza

 

Na po?etak

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  Panasonic KX-TDE200

 

 digitalna IP centrala, osnovno ku?ište bez napajanja,
max 256 lokala/128 ulaza

 

Na po?etak

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Panasonic KX-TEM824

 

  Najbolje rešenje za vaše komunikacione potrebe, centrala
  Panasonic KX-TEM824 CE  (prodaja, montaža, programiranje)
  Telefon je vaše glavno sredstvo komunikacije - vaša veza sa
  poslovnim partnerima, mušterijama, prijateljima, pa ?ak i ?lanovima
  vaše porodice, bilo da ste u vašoj kancelariji ili van nje.
  Napredni hibridni sistemi KX-TES824 i KX-TEM824 predstavljaju
  telefonske sisteme koji mogu zadovoljiti vaše li?ne i poslovne potrebe.
  KX-TES824 podržava 3 spoljne (CO) linije i 8 lokala. KX-TEM
  podržava 6 spojnih (CO) linja i 16 lokala. Uz opcionalnu karticu,
  možete lako proširiti vaš sistem sa do 8 (CO) linija i 24 lokala*,
  kako vaše potrebe budu rasle. Oba sistema nude funkcije koje
  zadovoljavaju potrebe najfinijih i dobro prora?unatih korisnika.
  Možete povezati razli?itu komunikacionu opremu, beži?ne telefone,
  telefonske sekretarice, ra?unarske modeme, ure?aje za platne kartice,
  faks mašine, kao i bilo koje druge ure?aje koji rade na klasi?noj
  telefonskoj liniji. Panasonic KX-TES824 i KX-TEM824 su idealni sistemi
  za male poslovne kancelarije i ku?ne biroe kojima su potrebni sistemi
  sa visokim stepenom prefinjenosti. * 8 lokala se koriste preko priklju?aka
  namenjenih jednoj telefonskoj liniji (SLT).

 • Kapacitet sistema KX-TEM824 CE: 6 ulaznih linija i 16 lokala
 • Max. kapacitet sistema: 8 ulaznih linija i 24 lokala (16:hybrid, 8:SLT)
 • Prikaz broja pozivaoca - Caller ID - na lokalima
 • Mogu?nost ugradnje kartice za identifikaciju dolznih poziva
 • Caller ID kartica ( KX-TE82493 ili KX-TE82494
 • DISA kartica s pozdravnom porukom (OGM - 180sec)
 • Remote modem
 • Ravnomerna raspodela poziva po lokalima (UCD)
 • Prosle?ivanje poziva (Call forwarding)
 • Na?in rada: dan/no?/ru?ak
 • Podržava konferencijski razgovor 5 sagovornika
 • Nadzor prostorije preko telefona (room monitor)
 • Poruka o odsutnosti
 • Ograni?avanje trajanja poziva (1-32 minute)
 • Mogu?nost priklju?ivanja do 4 portafona
 • Transformator za elektro bravu
 • Kontrola prometa (SMDR)

 

Na po?etak

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Panasonic KX-TES824

 

 

 • Kapacitet sistema KX-TES824 CE: 3 ulazne linije i 8 lokala
 • Max. kapacitet sistema: 8 ulaznih linija i 24 lokala (16:hybrid, 8:SLT)
 • Prikaz broja pozivaoca - Caller ID - na lokalima
 • Mogu?nost ugradnje kartice za identifikaciju dolznih poziva
 • Caller ID kartica ( KX-TE82493 ili KX-TE82494 , kartica za 3 ulazne linije, posebno se kupuje)
 • DISA kartica s pozdravnom porukom (OGM - 180sec)
 • Remote modem
 • Ravnomerna raspodela poziva po lokalima (UCD)
 • Prosle?ivanje poziva (Call forwarding)
 • Na?in rada: dan/no?/ru?ak
 • Podržava konferencijski razgovor 5 sagovornika
 • Nadzor prostorije preko telefona (room monitor)
 • Poruka o odsutnosti na lokalu
 • Ograni?avanje trajanja poziva (1-32 minute)
 • Mogu?nost priklju?ivanja do 4 portafona
 • Transformator za elektro bravu

 

Na po?etak

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PanasonikOstaloServisMontazaDownloadLinkoviReferenceKontakt